COMEKOMM

septiembre 18th, 2013
COMEKOMM ????? Este es nostre nou Blog per a llengües estrangeres,t’animem a que trobes el significat del titul.En l’anem a desenrollar continguts i activitats d’Angles i Alema

ENTRAR

PEQUEBLOG

octubre 1st, 2009

Blog dedicat a l’Escola INFANTIL

ENTRAR

PRIMABLOG

octubre 1st, 2009

Blog dedicat a EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ENTRAR

RECURSOS EDUCACIÓ INFANTIL Y ED PRIMARIA

octubre 1st, 2009

Aquest  Blog s’enquadra dins de la programació de l’Àrea d’Informàtica de Segon de Secundària. Té per objectiu el realitzar una aplicació pràctica sobre la Web 2.0 i que el resultat d’aquest treball s’utilitze perquè els alumnes i les alumes de l’Escola Infantil es familiaritzen amb l’ús de les TICs.

ENTRAR

FAMIBLOG

octubre 1st, 2009

Blog elaborat per l’AMPA amb l’objectiu de  mantenir informades les famílies així com dinamitzar la participació dels pares i mares en el col·legi. D’altra banda disposen també d’un espai en la COMUNITAT VIRTUAL ON APROFUNDIR EN DIFERENTS ASPECTES RELACIONATS AMB L’EDUCACIÓ DELS SEUS FILLS I FILLES

ENTRAR

ESOBLOG

octubre 1st, 2009

Blog dedicat a EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

ENTRAR

CIÈNCIES, TECNOLOGIA I SOCIETAT

octubre 1st, 2009

La parcel·lació del coneixement ens impedeix en molts casos comprendre realment el que ocorre al nostre entorn i quines són les seus causes. Què pretén aportar aquest blog? El nostre repte seria oferir una visió global de la Ciència i per  això resulta fonamental relacionar aquesta amb la Tecnologia i la Societat.

ENTRAR

LLETRES DE PAPER

octubre 1st, 2009

Blog dedicat a la lectura i l’escriptura. Recomanacions, activitats d’animació, enllaços etc.

ENTRAR

PARLA’M D’UN LLOC

octubre 1st, 2009

Espai dedicat a la Geografia, als viatges, als espais i llocs meravellosos que hem de defensar i cuidar perquè la Terra continue  sent un lloc habitable i habitat.

ENTRAR