CIÈNCIES, TECNOLOGIA I SOCIETAT

La parcel·lació del coneixement ens impedeix en molts casos comprendre realment el que ocorre al nostre entorn i quines són les seus causes. Què pretén aportar aquest blog? El nostre repte seria oferir una visió global de la Ciència i per  això resulta fonamental relacionar aquesta amb la Tecnologia i la Societat.

ENTRAR

Leave a Reply