RECURSOS EDUCACIÓ INFANTIL Y ED PRIMARIA

Aquest  Blog s’enquadra dins de la programació de l’Àrea d’Informàtica de Segon de Secundària. Té per objectiu el realitzar una aplicació pràctica sobre la Web 2.0 i que el resultat d’aquest treball s’utilitze perquè els alumnes i les alumes de l’Escola Infantil es familiaritzen amb l’ús de les TICs.

ENTRAR

Comments are closed.